SÜVARİ REFİK AKDOĞAN

BİR DENİZ EMEKÇİSİ SÜVARİ REFİK AKDOĞAN Düşünün 1926 doğumlu bir gençsiniz , liseyi bitirmişsiniz size memleketinizde maliyede çok cazip bir iş teklif ediliyor ama siz üniversite okumak için yollara düşüyorsunuz.…

0 Yorum

KONŞİMENTO UYGULAMALARI

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda konşimentonun “Bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir”…

0 Yorum

“SWITCH BILL OF LADING” PROSEDÜRÜ NEDİR?

İlk konşimentonun devamında genellikle üçüncü bir yerde ilk konşimentonun düzenlenen bütün orijinallerinin teslim alınarak düzenlenen ikinci set konşimento işlemine SWITCH prosedürü denir. Üçüncü bir yerde düzenlenir tespiti; genelde yükleme veya…

0 Yorum

KONŞİMENTOLARDA “CLEAN ON BOARD”

Son derece doğaldır ki akreditiflerde ithalatçılar ve bunların akreditif açan bankaları yıllardır olmazsa olmaz şart olan “Full set clean on board bill of lading” kaydını koyarlar. Bunun nedeni ise malın…

0 Yorum